Velkommen til Oslo Rokrets

 

 Send gjerne fotos,  kommentarer og/eller saker du ønsker å få lagt på web-siden.

Årsmøte 2021 ble avholdt digitalt onsdag 10.mars

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

 
 
Formann:                Torstein Rekkedal, CR  (ikke på valg)         
Viseformann:          Odd Rune Hegge, NSR (ny)
Kraftsenter-leder    Marthe Krogsrud, Bærum (ny)
Styremedlem:         Lis Schjøtt ,Bærum (gjenvalg)
Styremedlem:         Stein Mørk, CR (gjenvalg)
 
Varamedlem:          Per Giltved, Ormsund (gjenvalg)
Varamedlem:          Marianne Lundh, NSR (gjenvalg)
 
 

 Årsberetning 2020 finner du HER

Referat fra Tinget finner du HER

 Begge dokimenter er underskrevet elektronisk
 

Oslo Rokrets

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste nytt

Start fra Kongen 
 
 

 Bleikøya Rundt og øvrige turløp - kan de gjennomføres i 2021?

vi venter spent på utviklingen av smittesituasjonen og restriksjoner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.