Velkommen til Oslo Rokrets

 

 Send gjerne fotos,  kommentarer og/eller saker du ønsker å få lagt på web-siden.

Årsmøte 2019 avholdt

Tirsdag 5.mars 2019 avholdt Oslo Rokrets sitt årlige Ting i NSRs lokaler.

Hele det sittende  styre ble gjenvagt og består av:
 
Formann:                Torstein Rekkedal CR           
Viseformann:          Hilde Vagle  NSR
Kraftsenter-leder    Sverke Lorgen NSR
Styremedlem:         Lis Schjøtt Bærum
Styremedlem:         Stein Mørk CR
 
Varamedlem:          Per Giltved Ormsund
Varamedlem:          Marianne Lundh NSR
 
  Per Giltved var ikke tilstede da foto ble tatt.

Og her kan du lese Årsberetning for 2018

Referat fra Tinget vil bli lagt ut her når det har blitt godkjent og behørig underskrevet.

 
 

Oslo Rokrets

Vann-sesongen 2019 er i full gang. Været er ikke helt med roerne, kan kun bli bedre! Det har vært avholdt åpningsregatta i regi av NSR på Årungen - den blåste bort på søndagen. Horten har hatt regatta likeledes på Årungen,  også med en god del vind.   Mosjonistenes første turløp er gjennomført med start fra Christiania Roklub.
 
Roorienteringen for tur-roere er også i full gang, se mer informasjon under "Krets-aktiviteter" 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste nytt

Start fra Kongen 
 
 

 Bleikøya Rundt med prøve-kretsmesterskap i Coastal

 Torsdag 13.juni ble første  kretsmesterskap i Coastal båter  D2X  og H1X gjennomført sammen med det vanlige turløp for mosjonister.
Det stilte mange båter til start og som vanlig var det premieoverrekkelse og hyggelig samvær på Toppen av Kongen etterpå.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.