Velkommen til Oslo Rokrets

 

 Send gjerne fotos,  kommentarer og/eller saker du ønsker å få lagt på web-siden.

Årsmøte 2021 avholdes digitalt onsdag 10.mars

Tirsdag 5.mars 2019 avholdt Oslo Rokrets sitt årlige Ting i NSRs lokaler.

Det sittende  styre består av:
 
Formann:                Torstein Rekkedal CR           
Viseformann:          Hilde Vagle  NSR
Kraftsenter-leder    Andrea Älveborn CR
Styremedlem:         Lis Schjøtt Bærum
Styremedlem:         Stein Mørk CR
 
Varamedlem:          Per Giltved Ormsund
Varamedlem:          Marianne Lundh NSR
 
 

 

Referat fra Tinget vil bli lagt ut her når det har blitt godkjent og behørig underskrevet.

 
 

Oslo Rokrets

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste nytt

Start fra Kongen 
 
 

 Bleikøya Rundt og øvrige turløp - kan de gjennomføres i 2021?

vi venter spent på utviklingen av smittesituasjonen og restriksjoner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.