Velkommen til Oslo Rokrets

 

 Send gjerne fotos,  kommentarer og/eller saker du ønsker å få lagt på web-siden.

Årsmøte 2019 avholdt

Tirsdag 5.mars 2019 avholdt Oslo Rokrets sitt årlige Ting i NSRs lokaler.

Hele det sittende  styre ble gjenvagt og består av:
 
Formann:                Torstein Rekkedal CR           
Viseformann:          Hilde Vagle  NSR
Kraftsenter-leder    Sverke Lorgen NSR
Styremedlem:         Lis Schjøtt Bærum
Styremedlem:         Stein Mørk CR
 
Varamedlem:          Per Giltved Ormsund
Varamedlem:          Marianne Lundh NSR
 
  Per Giltved var ikke tilstede da foto ble tatt.

Og her kan du lese Årsberetning for 2018

Referat fra Tinget vil bli lagt ut her når det har blitt godkjent og behørig underskrevet.

 
 

Oslo Rokrets

 
 
  Vinterens stafett på romaskine er i gang. Bli med - det er T-shirt til alle deltakere!
 
 
 
 
 
 
 Foto fra sommeren:
 
Oslo Rokrets Junior Åtter:
Her er foto fra trening:
Jonathan Wang-Norderud CR
Andreas Dugstad Sørsgaar CR
Erik Johansen CR
Tinius Wilhelmsen CR
Kristian Lorentzen NSR
Hugo Haavind NSR
Oscar Wohlfahrt NSR
Petter Arnøy NSR
cox  Ella Marie Hegge NSR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste nytt

 Roerlangrennet  med maks deltakelse!

Alle 100 startnumre var i bruk trass i at dagen startet med regnvær, så litt snø. Heldigvis for alle som kom til Sørkedalen så endte dagen med strålende sol!
 
 
Se Resultatliste for Roerlangrennet her
 
Bestemanns kruset til klubben med flest deltakere gikk i år til Christiania med 30 påmeldte. Det var spending til det siste på grunn av avmeldinger og etteranmeldinger. Bare dagen før så det ut til at Bærum skulle løpe av med kruset - men desverre. 
 
Takk til alle som stilte opp, både med startnumre og til de "bak kulissene" så vi kan videreføre en hyggelig tradisjon.
 
 
 
 

Stein Mørk fra CR med Vandre-Pokalen. 

 
 
 
.