Velkommen til Oslo Rokrets

 

 Send gjerne fotos,  kommentarer og/eller saker du ønsker å få lagt på web-siden.

Årsmøte 2021 ble avholdt digitalt onsdag 10.mars

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

 
 
Formann:                Torstein Rekkedal, CR  (ikke på valg)         
Viseformann:          Odd Rune Hegge, NSR (ny)
Kraftsenter-leder    Marthe Krogsrud, Bærum (ny)
Styremedlem:         Lis Schjøtt ,Bærum (gjenvalg)
Styremedlem:         Stein Mørk, CR (gjenvalg)
 
Varamedlem:          Per Giltved, Ormsund (gjenvalg)
Varamedlem:          Marianne Lundh, NSR (gjenvalg)
 
 

 Årsberetning 2020 finner du HER

Referat fra Tinget finner du HER

 Begge dokimenter er underskrevet elektronisk
 

Oslo Rokrets

NYTT NYTT NYTT fra 1.januar 2022: 
 
NYE FARTSGRENSER for fritidsfartøy i OSLO indre havn.
Oslo Havn har utgitt nye kart over områder med 5 knop i indre havn. 
 
Oslo Rokrets har kommet med flere innspill til høringer om fartsgrensene i indre Oslo havn.
Det er en stor forbedring for sikkerheten til sjøs med de større områder hvor det er pålagt maks 5knop, mange av de områder som blir brukt til roing.  
Se kart og last ned HER og enda et kart her
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste nytt!

 
 

Invitasjon til Roerlangrennet 06.mars 2022 

 Nå er det etter hvert mulig å få trent på ski. Det tradisjonelle Roerlangrenn i klassisk stil avholdes 6.mars i Sørkedalen.
 Her finner du invitasjonen 
 
VEL MØTT.
 
 
 
 
 
 
.