Neste aktivitet:
Fellestreninger utover våren, følg med på informasjon fra trener/rosjef.
 

Oslo Kraftsenter

Fellestrening 30.mars

Rundt 20 utøvere fra CR, NSR og Ormsund deltok på en god fellestrening med flotte roforhold. En fin gjeng og god blanding av erfaring og alder. Stor takk til utøvere, klubber og trenere som bidro!
Kraftsenter Oslo (KS Oslo) inngår som ett av 4 kraftsenter under Norges Roforbund, sammen med KS Vest, KS Østfold og KS Vestfold. Ledere i alle kraftsenter utgjør sammen Kraftsenterutvalget (KSU) i Roforbundet.

KS Oslo, som andre kraftsenter, har som oppgave å:
- ivareta roere i eget KS
- å danne en struktur og ramme for utvikling av roere mot elitenivå
- koordinere og stimulere til samarbeid i eget kraftsenter og mot Norges Roforbund
- stimulere til treningssamarbeid og treningsmiljø
- legge til rette for regionslag mot representasjonsoppgave (Nordisk og Baltic)
- bidra og koordinere til samarbeid mellom alle kraftsentre mot representasjonsoppgaver (spesielt Jr.EM/-VM, U23VM/-EM)
- møter med klubbrepresentanter i eget KS (klubbtrenere/rosjefer)
- ha dialog mellom KS-trener og klubbtrenere
- organisere og avklare samlinger og samarbeid internt i KS
 
I løpet av vinterhalvåret legger KS Oslo opp til hyppige fellesøkter/-samlinger der utøvere fra alle områdets klubber kan møtes, bli bedre kjent og trene sammen. På den måten får vi flere utøvere på samme nivå til å trene sammen på vannet, i treningsrom eller i marka. Dette er åpne økter for alle med litt erfaring. I tillegg koordinerer KS Oslo, sammen med klubbene, egne økter for roere som er aktuelle til representasjonsoppgaver.